Aikidojo Aikido Klubs

Aikidojo ir neatkarīgs Aikikai aikido klubs, reģistrēts aikido galvenajā mītnē – Hombu Dojo. Kluba mentors ir Kristians Tisjē, 8.dan.

Aikido ir japāņu cīņas māksla, kuru pagājušā gadsimta sākumā izveidoja O’Sensejs Morihejs Uesiba (1883 – 1969) ar mērķi radīt cīņu, kurā nebūtu uzvarētāju vai zaudētāju, kura būtu vērsta uz sadarbību, nevis agresiju – tā izkopj pretinieka paša spēka un enerģijas izmantošanu tā kontrolei. Vārdu Aikido veido trīs japāņu rakstu zīmes: Ai – “harmonija, mīlestība”, Ki – “spēks, enerģija” un Do – “ceļš”.

Aikidojo instruktoriem ir daudzu gadu pieredze darbā ar pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem. Savas zināšanas kluba biedri papildina regulāri apmeklējot dažādu skolotāju, īpaši – Kristiana Tisjē (Christian Tissier) – seminārus dažādās valstīs. Klubs katru gadu rīko aikido seminārus Rīgā.

“… Tāda “brīvība tāpat vien” nepastāv. Kļūt brīvam ir mērķis, uz kuru tiekties… par brīvību bieži runā kā par brīvību no kaut kā… bet šāda brīvība, būt brīvam no, piemēram, pienākuma vai kāda cilvēka, nav īsta brīvība.(..)

Manuprāt, lai kļūtu brīvs, no sākuma sevi jāierobežo ar ļoti nebrīvu ārējo formu. Praktizējot, mācoties šīs formas iekšienē, mēs varam, soli pa solim, iemācīties būt brīviem.

Mēs mācāmies, pieņemot noteiktus ierobežojumus. Tad, daudzas reizes atkārtojot, ņemot vērā šos ierobežojumus, var gadīties tā, ka tie atkāpjas, pazūd. Tad visa mūsu tehnika un prasme kļūst viegla, bez ego un brīva. Ārējas formas ievērošana, izpildot paņēmienus, kādā brīdī mūs no šīs formas atbrīvo.

Sasniegt šo līmeni savā tehnikā, manuprāt, nozīmē iegūt brīvību – brīvību formas iekšienē…”

Endo Seishiro, Shihan, Aikido 7.dans, par Aikido